۰۹-۱۰-۱۳۹۷

سوالات متداول ترمیم مو

برای ترمیم مو باید تعداد جلسات مکرر در موسسه حضور پیدا کنم ؟ پاسخ : خیر ، تمام مراحل ترمیم در یک جلسه انجام میشود . […]