روش ترمیم مو در بیماران : انتخاب مناسب برای کسانی که از ریزش شدید مو رنج می برند